https://online.efortuna.pl/page?key=ej0xMzUzMTM1NiZsPTE0NjM1MTYzJnA9MzExOTg%3D&var1=cms%2Fbonus

2020-04-29 15:54:23

Stal Stalowa Wola szuka prezesa. Ogłosiła konkurs

Podobne tematy Stal Stalowa Wola 2 liga
Piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola będą mieć nowego prezesa (fot. Radosław Kuśmierz)
Piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola będą mieć nowego prezesa (fot. Radosław Kuśmierz)
Stal Stalowa Wola ogłosiła nabór na stanowisko prezesa zarządu spółki Stal Stalowa Wola PSA. Są dokładne kryteria określające kandydatów.
 
- Rada nadzorcza spółki ogłasza nabór na stanowisko prezesa Stali Stalowa Wola - informuje klub.
 
- O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Przy informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Stalowej Woli zamieszczono szczegółowe wymagania, które musi spełniać potencjalny kandydat. Są to m.in.:
 
 1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. minimum 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w tym, co najmniej 3- letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. nienaruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 4. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. niekaralność za umyślne lub nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
 8. nieposzlakowana opinia.
 
Wiadomo również, kto na pewno nie może ubiegać się o objęcie funkcji prezesa Stali Stalowa Wola. Nie może być to osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej w którejkolwiek ze spółek miejskich,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 
Więcej informacji i szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie tutaj: Nabór pracowników w spółkach z udziałem gminy Stalowa Wola.

Czytaj także

Komentarze

Komentarze: 0

Rozwiąż działanie =

Redakcja portalu podkarpacieLIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy. Każdy użytkownik reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za ich publikację.

Czytaj następny news zamknij