2020-04-16 18:04:37

Wniosek o urlop ojcowski - kiedy go złożyć i co powinien zawierać?

Obecnie ustawodawca przewidział o wiele większe przywileje dla nowych ojców, którzy mogą wesprzeć matki w wychowaniu dziecka poprzez złożenie jednorazowego urlopu ojcowskiego. Jest to działania prorodzinne, bardzo dobrze przyjęte przez większość społeczeństwa. Dzięki ustawie ojcowie mogą brać czynny udział w ważnych chwilach życia swojego dziecka. Wniosek o urlop ojcowski – sprawdź, kiedy go złożyć i co powinien zawierać?

Czym jest urlop ojcowski? 

Urlop ojcowski to niezależne względem uprawnień matki prawo ojca do skorzystania z dwóch tygodni urlopu na wychowanie dziecka. Podstawą prawną do egzekwowania urlopu ojcowskiego jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.) oraz późniejsze rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.  w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243). 

Jakie prawa daje urlop ojcowski? 

Urlop ojcowski stanowi 14 dni wolnych dla ojca dziecka do ukończenia przez nie 24 miesiąca życia lub w przypadku adopcji do 24 miesięcy życia dziecka od czasu ustanowienia jego przysposobienia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 7 roku życia (lub 10 roku życia, jeśli ws dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego). W jaki sposób pracownik może wykorzystać urlop ojcowski? Może to zrobić jednorazowo, czyli wziąć 14 dni nieprzerwanego urlopu (w ten okres wlicza się również soboty, niedziele i święta) lub podzielić urlop na dwie części, nie krótsze niż tydzień. Pracownik w czasie urlopu ojcowskiego jest chroniony, co oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć z nim umowy lub rozwiązać stosunku pracy. Po zakończeniu urlopu powinien wrócić do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli nie jest to dla pracodawcy możliwe, może zaproponować pracownikowi stanowisko równorzędne lub odpowiadające kwalifikacjom zatrudnionego, ale za takie samo wynagrodzenie, jakie pobierał przed pójściem na urlop ojcowski. Trzeba wspomnieć, że w przypadku hospitalizacji dziecka pracownik może przerwać urlop ojcowski. Więcej na temat urlopu ojcowskiego a praw pracodawcy na inewi.pl.

Kiedy złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Pracownik może zgłosić potrzebę urlopu ojcowskiego do 24 miesięcy od urodzenia się jego dziecka. Jest to tak zwany wniosek fakultatywny, co oznacza, że pracownik może, ale nie musi skorzystać z tego rodzaju urlopu. Jednak jeśli przedstawi pracodawcy wniosek o urlop ojcowski, firma ma obowiązek wyrazić zgodę na urlop. W przeciwnym przypadku warto wiedzieć, że pracodawca łamie prawo i może podlegać karze grzywny. Warto jeszcze dodać, że pracownik podczas trwania urlopu ojcowskiego ma gwarancję 100 procent wynagrodzenia. Szukasz dodatkowych informacji na ten temat? Sprawdź publikację "Kiedy należy złożyć wniosek o urlop ojcowski?"

Co powinien zawierać wniosek o urlop ojcowski?

Złożenie wniosku i urlop ojcowski nie jest skomplikowane. Dokument powinien zawierać przede wszystkim imię i nazwisko pracownika, wskazanie na chęć skorzystania z urlopu ojcowskiego oraz okresu trwania. Do wniosku załączamy dodatkowe dokumenty takie jak: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub kopię. Będzie to prawne potwierdzenie urodzenia dziecka. W przypadku adopcji, składamy kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka. Dodatkowo składamy oświadczenie, czy już korzystaliśmy z urlopu ojcowskiego. 


Komentarze

Komentarze: 0

Rozwiąż działanie =

Redakcja portalu podkarpacieLIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy. Każdy użytkownik reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za ich publikację.

Czytaj następny news zamknij