2023-09-25 14:46:55

W poniedziałek Zaplecze Kadry Juniorów w Rybniku

Fot. U-24 Ekstraliga
Fot. U-24 Ekstraliga
Mło­dzi żuż­lowcy wciąż rywa­li­zują w swo­ich poza­li­go­wych zawo­dach. W ponie­dzia­łek kolejna dawka zma­gań w ramach Zaple­cza Kadry Junio­rów. Tym razem roz­grywki odbędą się na torze w Ryb­niku i weź­mie w nich udział 16 zawod­ni­ków oraz dwóch rezer­wo­wych.

Choć Dru­ży­nowy Mistrz Pol­ski został już wyło­niony, to kibice żużla na brak emo­cji jesz­cze nie mogą narze­kać. Wciąż toczy się walka pomię­dzy mło­dzie­żo­wymi zawod­ni­kami, w ponie­dzia­łek doj­dzie do niej w ramach Zaple­cza Kadry Junio­rów. Obsada zawo­dów prze­wi­duje 16 żuż­low­ców oraz dwóch rezer­wo­wych. Pra­wie wszy­scy repre­zen­tują tego­roczne eks­tra­li­gowe kluby, poza Ryb­nikiem oraz Ostro­wem Wiel­ko­pol­skim.

Barwy Orlen Cel­l­fast Wil­ków Kro­sno bro­nić będzie Piotr Świercz i Szy­mon Bań­dur. Start zawo­dów o godz. 16.30 na Sta­dio­nie Miej­skim w Ryb­niku.

Lista star­towa
1. Kac­per Tkocz (ROW Ryb­nik)
2. Damian Rataj­czak (Unia Leszno)
3. Kaje­tan Kupiec (Włók­niarz Czę­sto­chowa)
4. Piotr Świercz (Wilki Kro­sno)
5. Filip Seniuk (TŻ Ostro­via Ostrów)
6. Oskar Paluch (Stal Gorzów)
7. Kac­per Hal­kie­wicz (Włók­niarz Czę­sto­chowa)
8. Kac­per Łobo­dziń­ski (GKM Gru­dziądz)
9. Szy­mon Bań­dur (Wilki Kro­sno)
10. Antoni Men­cel (Unia Leszno)
11. Seba­stian Szo­stak (TŻ Ostro­via Ostrów)
12. Jakub Kraw­czyk (TŻ Ostro­via Ostrów)
13. Wik­tor Rafal­ski (GKM Gru­dziądz)
14. Krzysz­tof Lewan­dow­ski (Apa­tor Toruń)
15. Bar­tosz Bań­bor (Motor Lublin)
16. Hubert Jabłoń­ski (Unia Leszno)
R1. Kamil Win­kler (ROW Ryb­nik)
R2. Sewe­ryn Gra­bar­czyk (ROW Ryb­nik)

Czytaj także

Komentarze

Komentarze: 0

Rozwiąż działanie =

Redakcja portalu podkarpacieLIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy. Każdy użytkownik reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za ich publikację.

Czytaj następny news zamknij