https://www.dikyspray.pl/

https://online-mexos.efortuna.pl/page?key=ej0xMzUzMTM1NiZsPTE0NjM1MTYzJnA9MzExOTg%3D&var1=cms%2Fbonus

2021-02-22 17:02:08

Jak wybrać projekt domu w świetle przepisów?

Podobne tematy lifestyle

Wybierając projekt domu, większość z nas skupia się na wyglądzie budynku, rozkładzie pomieszczeń, powierzchni użytkowej. Tymczasem bardzo ważne są względy formalne. Jeśli ich nie dopilnujesz, możesz nie dostać zgody na postawienie domu w takim kształcie, w jakim to sobie wymarzysz. Pod uwagę wziąć należy nie tylko usytuowanie domu względem działki, ale także pozostałe kwestie związane z projektem. Jakie?

1. Wskaźnik intensywności zabudowy

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

3. Decyzja o warunkach zabudowy

Każdy projekt domu, na przykład Dom z widokiem 5, czyli Tytan 3 MG, to gotowy projekt domu, zawierać powinien informacje na temat wymiarów działki, wskaźnika określającego intensywność zabudowy czy charakterystykę energetyczną.

Wskaźnik intensywności zabudowy

Wskaźnik intensywności zabudowy jest jednym z najważniejszych parametrów, który musi zostać ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a czasami także w decyzji o warunkach zabudowy, o których więcej za chwilę. Najprościej mówiąc, jest to parametr określający stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki, na której dom jest stawiany. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zawsze wskazane są wartości minimalne i maksymalne intensywności zabudowy. Próg dolny jest ważny dla optymalnego wykorzystania działki i zoptymalizowania kosztów budowy infrastruktury, zaś wskaźnik maksymalny ze względów środowiskowych i ładu przestrzennego.

Musisz mieć świadomość, że minimalnych i maksymalnych wartości wskaźnika intensywności zabudowy w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego zmienić nie można, dlatego pozostaje albo wybór innego projektu domu, albo dostosowanie wybranego do warunków działki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa warunki, jakie spełniać musi stawiany na danej działce budynek. Jeżeli plan nie został dla danego miejsca uchwalony, bo i to jest możliwe, niezbędne będzie uzyskanie warunków zabudowy. W przypadku, gdy plan istnieje, najważniejszą dla ciebie informacją jest to, czy dana działka jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne. Jeśli tak, zweryfikuj, jakie warunki ten plan narzuca w kwestii sposobu zagospodarowania działki i zabudowy. Twój przyszły dom musi spełniać konkretne wymagania, dlatego - mając wykupioną działkę - projekt dobieraj właśnie pod tym kątem.

Które parametry wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są najistotniejsze? Zwróć uwagę przede wszystkim na:

  1. dopuszczalna wielkość budynku,
  2. usytuowanie domu na działce,
  3. intensywność zabudowy,
  4. względy wizualne,
  5. nieprzekraczalne i obowiązujące linie wskazujące usytuowanie budynku,
  6. przepisy ochrony środowiska,
  7. kwestie dojazdu do posesji i parkowania samochodów.

Jeśli plan nie został dla danego obszaru uchwalony, należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy składany jest do prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. W dokumencie znaleźć powinny się informacje na temat przewidywanej powierzchni zabudowy oraz powierzchni użytkowej, charakterystyczne dane zabudowę, przybliżone zapotrzebowanie na wodę i energię, a także parametry techniczne inwestycji. Istotne jest, aby określone wartości nie odbiegały zanadto od budynków, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie działki. Decyzja wydawana jest w oparciu o analizę istniejącej zabudowy. Na szczęście we wniosku dla bezpieczeństwa podać można wartości minimalne i maksymalne, co pozwala pozostawić margines swobody w wyborze projektu.

Załącznikami do dokumentu powinny być:

  1. mapa, obejmująca teren wokół działki,
  2. oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci lub warunki przyłączenia.

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku. Urząd na wydanie dokumentu ma 2 miesiące, w praktyce jednak czas ten może się wydłużyć.


Czytaj także

Komentarze

Komentarze: 0

Rozwiąż działanie =

Redakcja portalu podkarpacieLIVE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść komentarzy. Każdy użytkownik reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za ich publikację.

Czytaj następny news zamknij